Grunnet sykdom er åpningstiden for telefon mellom 08.00-15.00, epost besvares mellom 08.00-16.00

.

Papirtyper:

Valg av riktig papir er viktig. Det handler ikke bare hva slags overflate man ønsker (matt ubestrøket, silk eller gloss), men også om riktig gramvekt, tykkelse og fiberretning.

Trykksaker bør ha papirtyper som er tilpasset sitt bruksområde. Det er f.eks. ikke godt å bla i hefter som har for stivt papir. Altfor ofte velges det en ugunstig papirtype, så i nettbutikken har vi i utgangspunktet bare lagt inn papirtyper som vil fungere fint til de ulike trykksakene.


Gramvekt:

Gramvekt forkortes ofte til gsm. Det betyr «gram per square meter». Ved f.eks. 250 gsm så veier én kvadratmeter av det papiret 250 gram. Hovedregelen er: Desto høyere gramvekt, jo stivere papir – med noen kartongtyper som unntak fra regelen.


Bestrøket eller ubestrøket overflate:

Bestrøket papir har en glatt overflate. Bestrykningen hindrer flytende trykkfarge i å trenge inn i papiret, og disse papirene egner seg spesielt godt til trykk av bilder og trykksaker med mye farge på store flater.

Ubestrøket papir har en ruere overflate. Det er ikke behandlet på samme måte, og gjør at papiret føles mer naturlig. Ubestrøket papir kan være ugunstig ved store fargemengder.


Fiberretning:

Papir har en fiberretning som følger lengderetningen på maskiner som brukes under produksjon. Du kan kjenne på papiret hvilken fiberretning det har; langsgående fiber er lettere å bøye/brette enn motsatt. Denne fiberretningen er viktig, og spesielt for trykksaker som krever etterbehandling (hefter, bøker, foldere osv) for å forhindre at:

  • det blir sprekker i papiret ved falsing/bretting
  • arkene i limfreste bøker løsner
  • bøkene blir vanskelige å bla i

Vi har tatt hensyn til papirets fiberretning på alle standardvalgene for papir på de ulike produktene i nettbutikken.


Bulk:

Bulk er en teknisk beskrivelse av tykkelsen på papiret, og brukes til:

  • å beregne tykkelsen på bøker
  • kalibrering av trykkmaskiner
  • å beregne volum ved forsendelse.

< Tilbake til Tips og triks

Handlekurv

Handlekurven er tom